Fagstoff

Lokalt

Publisert: 06.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Lokale transportar går stort sett alltid føre seg med bil.

Klikkar du her, kan du lese meir. Lastebilen er først og fremst eit nærtransportmiddel, og ruteval er eit viktig moment i planlegginga. Det er alltid viktig å finne den ruta som gir minst ulemper som følgje av transporten. Den kortaste vegen gir ofte minst forbruk av drivstoff, men ulempene for dei som bur langs vegane, blir kanskje unødvendig store. Lokale vegar har også ofte avgrensingar når det gjeld aksellast og vekt. Det viktige er derfor å finne den løysinga som samla sett er best. 

 

Lastebilen er først og fremst eit nærtransportmiddel	Lastebilen er først og fremst eit nærtransportmiddel.