Fagstoff

Stort og tungt

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Transport av stort og tungt gods krev spesielle løysingar. Skal godset transporterast over lange avstandar, nyttar ein ofte skip eller bane, medan ein vel bil for kortare avstandar. Politi og vegmyndigheiter må ofte koplast inn for å kunne gjennomføre transporten, og på veg krev slike transportar ofte ei tillating, eller ein dispensasjon, frå vegmyndigheitene.

 

Transport som krev dispensasjonTransport som krev dispensasjon.
Fotograf: Tore Wuttudal