Fagstoff

Jord og stein

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Jord og stein er massar frå bygg- og anleggsverksemd og utgjer den største mengda av alle typar gods. Jord og stein blir i all hovudsak transportert på bil over korte avstandar, og då er bilane utstyrte med tipp og spesielle påbygg. Sand til betong blir i ein del tilfelle transportert inn til betongblandeverk med båt, og då er båtane utstyrte med ei gravemaskin på dekk.

Transport av jord og stein	Transport av jord og stein.
Fotograf: Erik Berglund