Fagstoff

Mengd

Publisert: 05.02.2013

Godsmengda blir oppgitt i tonn og m3 (kubikkmeter). Når godset er lett, eller voluminøst, reknar ein om volumet til kg og tonn. Omrekningsfaktoren varierer etter transportmiddel og speditør.

Her ser du korleis ein reknar om for ulike transportmiddel:

Flyfrakt

1 m3 =   167 kg


Bil utland

1 m3 =   333 kg

1 lm = 1850 kg

Bil innland

1 m3 =   300 kg

1 lm = 2000 kg

Oversjø w/m

1 m3 = 1000 kg