Fagstoff

Hotell

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Viss det blir forseinkingar undervegs og venta framkomsttid blir endra, er det viktig å informere passasjerane om det. Det er også viktig å informere hotellet eller serveringsstaden ein har avtale med. Det er derfor ein god regel å ha telefonnummeret til hotellet og serveringsstaden ein skal til, lett tilgjengeleg.

Eidsbugarden høyfjellshotell.Eidsbugarden høyfjellshotell.
Fotograf: Espen Bratlie