Fagstoff

Gjennomgang av bussen

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Når bussen kjem fram til destinasjonen, er det viktig at sjåføren går gjennom bussen for å sjå om nokon har gløymt att noko. Gløymde eigedelar må leverast hittegodsavdelinga eller takast vare på til eigaren er spora opp.