Fagstoff

Passasjerliste

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Skal du til utlandet med passasjerar, skal alle passasjerane vere skrivne opp på ei passasjerliste.

Passasjerliste.Passasjerliste.
Forfatter: Per Haukeberg