Fagstoff

Kalkyle

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Som du har lært tidlegare, er det ikkje like lett å prissetje eit transportoppdrag som å prissetje ei vare.

Les om prisfastsetjing av transportoppdrag her. 

Les om prisfastsetjing av persontransport her. 

Les om prisfastsetjing av turbiltransport her.