Fagstoff

Kostnader og pris

Publisert: 06.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Sjå på dei ulike elementa ved persontransport ved å klikke på lenkjene.

Utgifter og kostnader 

Kalkyle