Fagstoff

Kor mange

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Eit utgangspunkt når ein planlegg å transportere menneske, er kor mange som skal transporterast. Ut frå storleiken på gruppa vel ein det køyretøyet som passar.

Midibuss.	Midibuss.
Fotograf: Leif Jørgen Ulvatne
            LeddbussLeddbuss.
Fotograf: Leif Jørgen Ulvatne