Fagstoff

Førarprøva

Publisert: 28.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017

TrafikkskoleFørarprøva omfattar i dei fleste klassar både ei teoretisk og ei praktisk prøve. Du må bestå teoriprøva før du kan ta den praktiske prøva! Når du skal opp til den teoretiske førarprøva, får du 45 spørsmål. Kvart spørsmål har fire svaralternativ. For å bestå prøva må du ha minst 38 rette svar. Kva blir sannsynet for å bestå prøva med rein gjetting på alle spørsmåla?

Rein gjetting på prøva er eit døme på eit binomisk forsøk. Ved rein gjetting blir sannsynet for å svare rett på eitt enkeltspørsmål lik 14.

Dei enkelte spørsmåla skal det svarast på uavhengig av kvarandre.

Sannsynet for minst 38 rette kan vi finne ved Sannsynkalkulatoren i GeoGebra

Binomisk fordeling i GeoGebra førerprøven  

Sannsynet er 1,1·10-16.

Svaret viser at det ikkje er lurt å gå opp til førarprøva utan å førebu seg.