Oppgåve: Arbeidsoppdrag

Vurder filmane om Kon-Tiki

Publisert: 23.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Filmanmelderen spaltebilde  

Tid

2 timar

 

Vanskegrad

middels

 

 

Ressursar

Dokumentarfilm:

Kon-Tiki (1947) 

 

Spelefilm:

Filmweb: Kon-Tiki (2012)  

 

Kvalitetskriterium og vurdering 

 

Filmmelding 

 

Slik lager du en god filmanmeldelse 

Balsafåten Kon-Tiki  

Oppdrag 1

Den norske dokumentarfilmen Kon-Tiki fekk Oscar som beste dokumentarfilm i 1951.

  • Kva for kvalitetar har denne filmen?
  • Kva for svake sider har filmen?
  • Nemn moglege årsaker til at denne filmen fekk ein Oscar i 1951.

Oppdrag 2

I 2012 blei ein norsk spelefilm om Kon-Tiki-ekspedisjonen lansert.

Tenk deg at denne filmen går på kino på heimstaden din.
Skriv ei filmmelding.

Ta gjerne utgangspunkt i vurderingar andre filmkritikarar har gjort, men meldinga skal vere di eiga. Hugs å grunngi synspunkta dine på ein fagleg relevant måte.

Relatert innhald

Oppgåve

Praktisk stoff