Rettleiing

Periodeplan for "Den unge biologen"

Publisert: 21.08.2012, Oppdatert: 23.08.2012
Feltarbeid

I dette forslaget har vi gått ut frå at det blir brukt to heile dagar til feltarbeid, og at det blir gjennomført så raskt som mogleg etter skulestart. Ei innføring i systematikk er med her, men temaet blir meir utdjupa i hovudområdet «Biologisk mangfald». Planen kan krympast til fire veker dersom ein bruker mindre tid på feltarbeid og etterarbeid/presentasjon.
Opne i ny fane ved å halde inn Ctrl-tasten og klikke på lenkja. Sjå vedlegg for redigering og utskrift av planen.

UkeTemaOppgåver og aktivitetarForslag til fordjuping
1

Den unge biologen (studer læreplanen)

Førebuingar til feltarbeid: Feltarbeid

Økologi, feltkunnskap og metodar tilpassa den planlagde ekskursjonen

Eksponert fjøre (10 feltundersøkingar med bakgrunnstoff)

Fjellet (9 feltundersøkingar med bakgrunnstoff)

Videoar frå feltarbeid
(vel mellom 20 filmar frå ulike feltoppgåver, metodar og miljø)

2

Systematikk

Planlegging av ekskursjonsrapport og objektsamling

Oppgåver:

eForelesing Systematikk

Tree of Life – norsk

Videoar om systematikk

3Feltarbeid
  • Lokal tilpassa plan med arbeidsfordeling
  • Innsamling av data og materiale
 
4

Etterarbeid frå feltarbeidet

Jobb med innsamla data/materiale

  • artsbestemming
  • meir om systematikk (sjå veke 2)
Bruk oppslagsverk og nøkler (Eks: Den virtuelle floraen, Botndyr i ferskvatn og bekk, Mikroskopiske organismar som lev i ferskvatn)

Refleksjonsoppgåve til feltrapporten


Set opp forsøk som skal gå over lengre tid:

Eksempel på feltrapport: Ekskursjonsrapport fra Knaben (fjell) 2011

 

Slik lagar du eit herbarium

Forsøk:

Film om bruk av nøklar: Lyng og lyngnøkkel

5Videare arbeid med feltrapport og objektsamling

Prøvefiske 

 

eForelesningar

 

Forsøksplanlegging i virtuelt bakeri

Video om datalogging på laboratorium

6

Vidare arbeid med feltrapport og objektsamling


Vurdere informasjon frå ulike kjelder Vurdering av informasjon frå Internett

 

  
7Presentasjon av ekskursjonsrapport og objektsamling 
Relatert innhald

Aktuelt stoff for

Generelt