NDLA

Velkomen til NDLA transport og logistikk Vg2!

I NDLA transport og logistikk Vg2 kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for transport og logistikk Vg2. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og kan følgjast ...

Truck. Kontroll og vedlikehald I

Her skal vi sjå på den daglege kontrollen av trucken vi bruker. Vi skal også lære korleis vi bruker...

Les meir

Reglar for lastsikring på bil

No skal vi sjå litt nærmare på regelverket for sikring av last ved vegstransport. På veg blir lasta...

Les meir

Eksamensoppgåve 1

Denne tverrfaglege oppgåva tek for seg sentrale kompetansemål i begge programfaga. Tidsplan og...

Les meir

Bruk av ADR-boka

Forskrift om landtransport av farlig gods består av...

Les meir

Kontakt oss