NDLA

Velkomen til NDLA sal, service og sikkerheit Vg2!

Sjå kor lett det er å ta i bruk NDLA sal, service og sikkerheit Vg2. Her kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og kan ...

Kva er ein salskanal?

Med salskanal meiner vi kanalar vi kan bruke for å få til eit sal mellom verksemd og kunde.

Les meir

Nye medievanar, nye handlemønster

Dei nye digitale media har gitt oss ei rekkje nye verktøy for å samle informasjonen om varer og...

Les meir

Risikoanalyse

Risikoanalyse er grunnmuren i sikkerheitsarbeidet. Neste gong du ser nyheiter på tv om uønskte...

Les meir

T-skjortegutta AS

Oppgåve til temaet produktkalkylar, T-skjortegutta AS.

Les meir

Kontakt oss