NDLA

Velkomen til NDLA reiseliv Vg2!

Sjå kor lett det er å ta i bruk NDLA reiseliv Vg2! Her kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og kan følgjast kronologisk. ...

Guiderolla – før oppdrag

Planlegging og gjennomføring av eit guideoppdrag – nokre tips og råd.

Les meir

Kva er god service?

I denne videoen følgjer vi ei ung kvinne på reise. Her blir det vist konkrete og relevante døme på...

Les meir

Guiderolla i norsk reiseliv

Ifølgje reiselivsstrategien til regjeringa har guiden med sin lokalkunnskap og si formidlingsevne ei...

Les meir

Servicespelet

Servicesituasjonar er ofte augneblinksituasjonar, og servicemedarbeidaren har kort tid på seg til å...

Les meir

Kontakt oss