Hopp til innhald

Vitamin K

Vitamin K er nødvendig for å starte koaguleringsprosessen i blodet, og kroppen er derfor avhengig av dette vitaminet for å kunne stanse blødingar raskt.

Kroppen har berre eit lite lager av vitamin K, og det meste finst i levra. Spedbarn får tilskot av vitamin K rett etter fødselen fordi tarmbakteriane ikkje har rokke å produsere vitaminet, og fordi brystmjølk inneheld lite av det.

Mangel på vitamin K gjer at blødingstendensen aukar. Antibiotika drep tarmbakteriar, og ein kan derfor få vitamin K-mangel etter at ein har brukt slike legemiddel. Stort inntak av vitamin A og vitamin E kan òg føre til mangel på vitamin K.

Vitamin K finst i mange matvarer, og tilførsel av vitamin K er normalt ikkje noko problem i vanleg kosthald. Lever og grøne grønsaker er dei viktigaste kjeldene, og i tillegg kan bakteriar som lever i tarmen, lage vitaminet.