Hopp til innhald

Bruk av digitale verkty

I læreplanen for design og handverk under grunnleggande ferdigheiter står følgjande; "Å kunne bruke digitale verkty i design og handverk inneberer å hente inn informasjon, eksperimentere med form, farge og komposisjon, utvikle og produsere handverksprodukt og teneste. Å bruke digitale verkty inneberer å delta i faglige nettverk og dokumentere eige arbeid og eigen læring og kompetanse"

Her finn du lenker til relevant stoff som ligg ferdig her på ndla i ulike fag/ område.

Digital kompetanse:

MIK (media og informasjonskunnskap)