Hopp til innhald

Thomas Cottis

Portrett av fagforfatteren Thomas Cottis. Foto.
Thomas Cottis

Forfatter av rapporten En framtid du ikke vil ha, og medverkande til produksjon av filmen «Fuck Fossils».

Thomas Cottis er utdanna sivilagronom. Han underviser ved Høgskulen i Innlandet og har arbeidd med klimautfordringane i 30 år. Han har halde ei mengd føredrag, gir råd til politikarar, og han har skrive rapporten «En framtid du ikke vil ha», som er den faglege basisen for Fuck Fossils-prosjektet. Rapporten er kvalitetssikra av Steffen Kalbekken, forskingsleiar ved CICERO – Senter for klimaforskning.