Hopp til innhald

Lett å bli lurt på nettet

Det er lett å finne informasjon på Internett. Men ikkje alt er til å stole på. Falske historier spreier seg som eld i tørt gras. Det er lett å gå i baret.

Om kildekritikk på Internett

0:00
Om kjeldekritikk på Internett