Innhold merket med lav:

Oppgave

Lav

Lav er ein plante som består av to organismar, ein sopp og ein alge som lever i symbiose. Lav er utbreidd over heile landet, frå dei yttarste kyststrøka til det høgaste fjellet, og finst òg på Svalbard. Det er funne meir enn 1840 lavartar i Noreg, og i 2010 står 230 av dei på den norske raudlista, inkludert 37 artar med statusen ”kritisk trua”. Dei ulike typane lav veks ekstremt sakte, men kan bli gamle, og ein levealder på 300–400 år er ikkje uvanleg. Det finst artar som kan bli tusenvis av år gamle. Dersom lufta blir forureina, sluttar lava å vekse.

Oppgave

Lav

Lav er en plante som består av to organismer, en sopp og en alge som lever i symbiose. Lav er utbredt over hele landet, fra ytterste kyststrøk til høyeste fjell, og finnes også på Svalbard. Det er funnet mer enn 1840 lavarter i Norge, og per 2010 står 230 av dem på den norske rødlista, inkludert 37 arter med statusen ”kritisk truet”. De ulike typene lav vokser ekstremt langsomt, men kan bli gamle, og en levealder på 300–400 år er ikke uvanlig. Det finnes arter som kan bli tusenvis av år gamle. Dersom luften blir forurenset, slutter lavene å vokse.

Oppgave

Lav

Lav er ein plante som består av to organismar, ein sopp og ein alge som lever i symbiose. Lav er utbreidd over heile landet, frå dei yttarste kyststrøka til det høgaste fjellet, og finst òg på Svalbard. Det er funne meir enn 1840 lavartar i Noreg, og i 2010 står 230 av dei på den norske raudlista, inkludert 37 artar med statusen ”kritisk trua”. Dei ulike typane lav veks ekstremt sakte, men kan bli gamle, og ein levealder på 300–400 år er ikkje uvanleg. Det finst artar som kan bli tusenvis av år gamle. Dersom lufta blir forureina, sluttar lava å vekse.

Oppgave

Lav

Lav er en plante som består av to organismer, en sopp og en alge som lever i symbiose. Lav er utbredt over hele landet, fra ytterste kyststrøk til høyeste fjell, og finnes også på Svalbard. Det er funnet mer enn 1840 lavarter i Norge, og per 2010 står 230 av dem på den norske rødlista, inkludert 37 arter med statusen ”kritisk truet”. De ulike typene lav vokser ekstremt langsomt, men kan bli gamle, og en levealder på 300–400 år er ikke uvanlig. Det finnes arter som kan bli tusenvis av år gamle. Dersom luften blir forurenset, slutter lavene å vokse.

Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde