Innhold merket med knokler:

Oppgave

Kan du plassere rett navn på rett plass?
Denne figuren har ingen streker som viser deg hvor de ulike beinene skal være, og er derfor en vanskeliger utgave av den med streker.

Lenke