Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Krig og konflikterChevronRight
 5. Krigen i NorgeChevronRight
 6. LærerstridenChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Lærerstriden

Lærerstriden er navnet vi i ettertida har satt på uroen som fulgte etter at NS-styret krevde at alle landets lærere skulle være medlemmer av Norges Lærersamband. Det førte til at en del lærere ble sagt opp og andre sendt på straffarbeid i Finnmark.

Norske lærere ble arrestert for motstand mot nazifiseringen av den norske skolen. Her er 11 arresterte lærere på tvangsarbeid i Kirkenes våren 1942
Lærere på tvangsarbeid i Kirkenes.

Norges Lærersamband

Norges Lærersamband ble opprettet av Nasjonal Samling i februar 1942. Det skulle favne alle som jobbet i skoleverket i Norge. Tanken var å benytte organisasjonen som et redskap til å forme lærerne og kontrollere hva de igjen skulle lære videre til elevene. Man skulle på denne måten spre NS sin ideologi og verdensanskuelse. Siden alle barn gikk i skolen, ville dette bli en sterk påvirkningskanal. Dette ville nemlig gi nazistene innpass på alle skoletrinn. Alle lærerne ble i 1942 pålagt medlemsplikt gjennom «lov» om Norges Lærersamband.

Lærere sendes til Kirkenes

Det kom til store protester mot dette, og det skulle bli en av de store symbolkampene mot okkupantene – i ettertida betegnet som holdningskampen. Lærerne protesterte mot medlemskapet. Bare 1200 av ca. 14 000 lærere meldte seg inn, til tross for trusler om oppsigelse og tilbakeholdelse av lønn. 11 000 lærere sendte dessuten individuelle protestbrev mot medlemskapet. Dette førte til massearrestasjon av lærere 23. mars 1942, og for å statuere eksempler og om mulig true lærerne til å slutte seg til lærersambandet, ble ca. 650 av dem sendt på tvangsarbeid til Kirkenes. Dessuten ble lærere i sentrale posisjoner og verv sagt opp fra sin stilling.

Denne saken ble behørig omtalt i den tyskkontrollerte pressen. Også den frie norske pressen fra utlandet omtalte saken, men da på en helt annen måte.

Oppgave 1

 1. Hvorfor var det så viktig for myndighetene å påvirke hva lærerne sa og mente?
 2. Hvorfor tror du overlærerene ble oppsagt?

Oppgave 2

 1. Hvorfor fikk denne saken så bred omtale i pressen?
 2. Hvorfor er disse to framstillinger av saken så forskjellige?
 3. Har du hørt om andre land eller ideologier som driver politisk påvirkning via skolen? Hvilke?

Læringsressurser

Krigen i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Skolegang under krigen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Skolesituasjonen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Forbudt kjærlighet: Historien om «tyskerjentene»

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Krigsseiler forteller: Å seile i konvoi, og senkingen av Bismarck

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Album fra konsentrasjonsleirene Natzweiler og Dachau

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Max Manus – en norsk krigshelt

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Radioforbud

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hjelp fra Sverige

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Min familie i krigens dager

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Lag par av hendelser, navn og årstall

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  De Havilland DH 98 Mosquito

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Diskusjonsoppgaver: «Forbudt kjærlighet»

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tidsvitner fra andre verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Frigjøringsdagen 1945

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Forbudt kjærlighet: Norske kvinners forhold til tyske soldater

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Bomberegn over Rjukan

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Dødelig nyttårsaften i Oslo

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Julius Paltiel – å forske på en person

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Familien Scharff

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Økonomisk kollaborasjon

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Begrenset bevegelsesfrihet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Rasjonering av mat og klær

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Matmangel og arbeidshjelp

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Skolehverdag under okkupasjonen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Skolen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Rapport fra fylkesmannen i Hedmark 1943 om jødene i Norge

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff