Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Krig og konflikterChevronRight
 5. Krigen i NorgeChevronRight
 6. Kampen om skolenChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Historisk materiale

Kampen om skolen

Etter invasjonen i april 1940 sto elever og lærere uten undervisningslokaler og skolemyndighetene måtte tenke nytt. Og tenke nytt gjorde skolemyndighetene på mer enn én måte.

NS-stevne i Trondheim. Unghirden i NS tar avskjed med Quisling på jernbanestasjonen
NS-stevne i Trondheim i 1942. Unghirden i NS tar avskjed med Quisling på jernbanestasjonen

Oppgave 1

Studer kilden og svar på spørsmålene.

 1. Hvilke tanker gjør du deg etter å ha lest meddelelsen?
 2. Hvordan tror du det var å leve under et regime hvor myndighetene forsøkte å kontrollere alle deler av det offentlige og private livet til befolkningen?
 3. Kontrolleres dere på noe vis i dagens skole? I så fall, på hvilken måte?

Oppgave 2

Mot slutten av krigen kom det forsøk på å nazifisere skolen. Blant annet forsøkte NS å innføre raselære i undervisningen. Men forsøket mislyktes, fordi de fleste lærerne avviste alle nazifiseringsforsøk.

Kilde oppgave 2

Slekt og individ

 1. Søk på Internett til å finne ut hvem Sigurd Saxlund var, og hvorfor han hadde skrevet denne boka som nå skulle tas i bruk i skolen.
 2. Hvorfor tror du nazi-myndighetene mente det var viktig å opplyse om raselære?
 3. Hvordan tror du lærerne reagerte på dette?
 4. Hvorfor tror du det kom forslag om raselære i skolen?

Oppgave 3

Falstad skolehjem ble under krigen overtatt av tyske okkupasjonsmakter.

 1. Hva ble Falstad brukt til under krigen?
 2. Bruk de hjelpemidlene du ønsker, til å finne ut mest mulig om stedet. Du skal også finne bilder som beskriver hva det ble brukt til. Skriv deretter en tekst på 400 ord om Falstad i perioden 1941–1945. Bruk bilder du har funnet, som illustrasjoner.

Oppgave 4

I avisutklippet fra 13. mai 1942 fra Norsk Tidend kan man lese om hvordan saken mot de norske lærerne utviklet seg. Norsk Tidend ble utgitt av den Kongelige Norske Regjerings informasjonskontor i London i perioden 1940–1945.

Kilde oppgave 4

Lag en presentasjon for klassen der du redegjør for utviklingen i denne saken.

Læringsressurser

Krigen i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale