Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Krig og konflikterChevronRight
 5. Krigen i NorgeChevronRight
 6. Matmangel og arbeidshjelpChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Matmangel og arbeidshjelp

Skolebarn plukker poteter på en bondegård.
Potetferie var et vanlig begrep helt fram til 1970-tallet i Norge.

Behov for flere hender

Under andre verdenskrig var matproduksjonen i Norge ikke spesielt høy. Vi manglet mange av de moderne hjelpemidlene som vi i dag tar som en selvfølge, slik som traktor med ulike hjelpemidler til pløying, såing og innhøsting, og kunstgjødsel.

I tillegg til å fø befolkningen gikk det mye ressurser med til å dekke krigens og soldatenes behov. Dermed ble det mindre igjen til folk flest. Mange tiltak ble satt i verk for å øke matproduksjonen, blant annet ble skoleelevene regnet som en del av arbeidsstyrken. Det ble oppfordret til eller pålagt å gi elevene fri fra skolen for å arbeide med for eksempel såing og innhøsting av grønnsaker. Det er i denne perioden begrepet potetferie oppsto.

Kilder til oppgavene 1 og 2

Kildene finner du her:

Elever som arbeidshjelp

Filer

Oppgave 1

Studer kilden Rundskriv fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

 1. Hva slags skriv er dette, og hvem er det rettet til?
 2. Når er det skrevet?

Oppgave 2

Studer kilden Rundskriv fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Adresseavisen 5.5.1941. Kildene forteller om at det i 1941 var mangel på mat og arbeidskraft.

 1. Hvorfor var det mangel på mat og arbeidskraft?
 2. Hvorfor fikk ikke elevene karakter i skolefagene før etter endt arbeidstjeneste?
 3. Hva kan du trekke for slutninger om barn og unges situasjon under krigen ut fra dette materialet?

Læringsressurser

Krigen i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale