Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Krig og konflikterChevronRight
 5. Krigen i NorgeChevronRight
 6. Skolehverdag under okkupasjonenChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Historisk materiale

Skolehverdag under okkupasjonen

Tyskerne beslagla en rekke skolebygg i Trondheim og Strinda for å bruke dem som militærforlegninger allerede fra 9. april. Noen ble beslaglagt under hele krigen, noen for kortere perioder. Hvilke konsekvenser fikk dette for barn og ungdom i Trondheim?

En tysk soldat slår opp kunngjøringen Falkenhorsts proklamasjon, i Trondheim 9. april 1940.

Oppgave 1

Les fagartikkelen Skolegang under krigen, og studer avisartikkelen om skolesituasjonen i byen.

 1. Hvordan påvirket okkupasjonen trondheimselevenes skolehverdag?
 2. Hvilke tiltak ble iverksatt, og hvordan tror du elevene opplevde det?
 3. Tror du lange ferier ble opplevd som positivt?
 4. Hvorfor fikk elevene i trondheimsskolene ekstra lang juleferie i 1944?
 5. Hvilke andre konsekvenser tror du denne situasjonen fikk for folk i Norge vinteren 1944?

Oppgave 2

Ta utgangspunkt i artiklene fra Adresseavisen 11. februar 1941.

Filer

 1. Hvem var redaktør for Adresseavisen 11. februar 1941?
 2. Når ble redaktøren tilsatt i stillingen?
 3. Hva sier det om avisens holdninger under krigen?
 4. Kommer det til uttrykk i artikkelen?

Oppgave 3

Skriv et innlegg i et sosialt medium. Velg enten oppgave a, b eller c:

 1. Skriv et Facebook-innlegg på bakgrunn av det som skjedde på Berg skole. Tenk deg at du opplevde hendelsen og skulle fortelle om den.
 2. Lag en tweet som sier noe om det som skjedde.
 3. Skriv et blogginnlegg som forteller om din opplevelse av og refleksjon over episoden.

Læringsressurser

Krigen i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale