Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Krig og konflikterChevronRight
 5. Krigen i NorgeChevronRight
 6. Familien ScharffChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Familien Scharff

Under andre verdenskrig skjedde det som vi i dag kjenner som holocaust eller jødeutryddelsene. I denne oppgaven følger vi den jødiske familien Scharff fra Hønefoss og deres historie ut fra de kildene som finnes ved Statsarkivet i Kongsberg.

Utryddingsleiren Auschwitz-Birkenau 1945
Mange norske jøder ble sendt til utryddingsleiren Auschwitz-Birkenau.

Hva forteller kildene om familien Scharff?

 1. Spørreskjema for jøder fra Ringerike politikammer
  I februar 1942 sendte sikkerhetspolitiet ut et rundskriv til alle politimestere i landet om at alle jøder skulle fylle ut et spørreskjema som skulle sendes tilbake så snart som mulig. Skjemaet inneholdt spørsmål om familieforhold, religion, arbeidsforhold og hvilke verdier de eide.
 2. Dødsfallsprotokoll fra Ringerike sorenskriverkontor
  I dødsfallsprotokollen blir alle som dør, registrert med dødsdato og -sted, arvinger og om de etterlater seg noen verdier.
 3. Bok: Våre falne, bind 4
  Våre falne er et firebinds bokverk med biografier om alle nordmenn som døde under 2. verdenskrig. Verket ble gitt ut av Den norske stat noen år etter frigjøringen.

Begreper

En primærkilde er en førstehåndskilde, selve originalkilden fra en hendelse. Den har kommet til som et ledd i den hendelsen den beskriver, eller den er laget av noen som var med da hendelsen fant sted. Det kan være et brev, en protokoll eller et bilde.

En sekundærkilde bygger på andre kilder ved at den henviser, refererer til eller bygger på primærkilden. Den innebærer en tolkning av andre kilder. Skolenes historiebøker er et eksempel på sekundærkilder.

Oppgave 1

Kilde oppgave 1

Spørreskjema for jøder fra Ringerike politikammer. Statsarkivet i Kongsberg.
Spørreskjema for jøder fra Ringerike politikammer. Klikk på bildet og bruk lupen for å lese teksten.
 1. Hvor er skjemaet Spørreskjema for jøder fra Ringerike politikammer fylt ut, og når?
 2. Kan du si ut fra kilden hvor gammel Alexander Scharff var da dette skjemaet ble fylt ut?
 3. Hvor bodde han?
 4. Hvilken religion tilhørte han?
 5. Hvem var han gift med, og hvor mange barn hadde han?
 6. Hva tror du dette skjemaet skulle brukes til?

Oppgave 2

Kilde oppgave 2

Dødsfallsprotokoll fra Ringerike sorenskriverkontor. Statsarkivet i Kongsberg.
Dødsfallsprotokoll fra Ringerike sorenskriverkontor. Klikk på bildet og bruk lupen for å lese teksten.
 1. Hva kan du lese om Alexander og Jacob Scharff ut fra kilden Dødsfallsprotokoll fra Ringerike sorenskriverkontor?
 2. Forteller kilden når de døde? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

Oppgave 3

Kilde oppgave 3

Våre falne bind 4

 1. Forteller kilden Våre falne, bind 4 noe om når Alexander Scharff døde?
 2. Hvem var Idar og Bjørn Scharff, og hvor gamle var de?
 3. Er dette en primær- eller en sekundærkilde?
 4. Kan du finne ut av kildene i dette heftet hvilke medlemmer av familien Scharff som overlevde krigen?

Til fordypning

Les mer på nettsidene til Statsarkivet i Kongsberg:

Familien Scharff

Læringsressurser

Krigen i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Skolegang under krigen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Skolesituasjonen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Forbudt kjærlighet: Historien om «tyskerjentene»

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Krigsseiler forteller: Å seile i konvoi, og senkingen av Bismarck

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Album fra konsentrasjonsleirene Natzweiler og Dachau

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Max Manus – en norsk krigshelt

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Radioforbud

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hjelp fra Sverige

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Min familie i krigens dager

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Lag par av hendelser, navn og årstall

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  De Havilland DH 98 Mosquito

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Diskusjonsoppgaver: «Forbudt kjærlighet»

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tidsvitner fra andre verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Frigjøringsdagen 1945

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Forbudt kjærlighet: Norske kvinners forhold til tyske soldater

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Bomberegn over Rjukan

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Dødelig nyttårsaften i Oslo

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Julius Paltiel – å forske på en person

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Økonomisk kollaborasjon

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Begrenset bevegelsesfrihet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Rasjonering av mat og klær

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Matmangel og arbeidshjelp

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Skolehverdag under okkupasjonen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Skolen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Rapport fra fylkesmannen i Hedmark 1943 om jødene i Norge

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff