Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Krig og konflikterChevronRight
 5. Krigen i NorgeChevronRight
 6. Norge blir invadertChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Norge blir invadert

I Oscarsborg vaktjournal kan du lese hva som skjedde da tyskerne invaderte Oslo 9. april 1940, minutt for minutt. Denne kilden er både en beretning om og en levning fra 9. april 1940. Før du svarer på oppgavene nedenfor bør du lese fagartiklene Krigen kommer til Norge og Hva er en historisk kilde?.

Vaktprotokoll fra Oscarborg
Vaktjournal fra Oscarsborg 9. april 1940 s. 2 og 3.

Studer en historisk kilde

Oppgave 1:

Oscarsborg angriper!

s 1 vaktprotokollen fra Oscarsborg 9. april 1940
Vaktprotokoll Oscarsborg side 1. Side 2 og 3 er avbildet øverst på denne sida.

Kilden du nå skal studere, er et ekte stykke norsk historie. Den er unik, selv om den kanskje ikke ser slik ut ved første øyekast. Det er en helt vanlig tynn, liten protokoll. Protokollen er vaktjournalen til Oscarsborg festning. Det er innholdet som gjør den så unik. Spesielt gjelder det de siste skrevne sidene. Den ble nemlig skrevet fortløpende før og under tyskernes invasjon i Norge 9. april 1940.

Kilde

Studer kilden Rapport fra Oscarsborg hovedvakt 8-9/4-40. .Se nøye på originaldokumentet (primærkilden) slik at du får et skikkelig inntrykk av det.Dersom du har problemer med å tyde håndskriften i vaktjournalen, kan du studere den i maskinskrevet/transkribert versjon av originaldokumentet.

Filer

Protokollen forteller om senkningen av den tyske krysseren Blücher, og det er vaktens egne iakttagelser som er skrevet ned. Opplysningene ble altså skrevet mens det hele skjedde, av en person som satt midt oppe i angrepet!

Dette er altså en øyevitneskildring og en førstehåndsberetning. Den forteller hva som hendte, og er skrevet av en som så det selv. Men dokumentet har også en ikke-berettende side: Det er en rest, det vil si en levning, fra fortida. Bare ved å se på dokumentet, kan du danne deg et bilde av situasjonen det ble skrevet i, og kanskje noe om personen som skrev det?

Svar på spørsmålene:

 1. Hva slags protokoll er dette?
 2. Når (hvilken dag og år) ble disse opplysningene skrevet ned?
 3. Hva skjedde denne morgenen? Gi en kort forklaring.
 4. Hvor lang tid tok det fra forsvaret av Oscarsborg festning startet til det fremmede skipet sank?
 5. Etter at skipet sank, ble Oscarsborg fortsatt angrepet – men fra hvilken kant, tror du?
 6. Er dette en primærkilde eller en sekundærkilde?
 7. Studer originaldokumentet. På hvilken måte er protokollen en beretning, og på hvilken måte er den en levning?
 8. Hvorfor er denne protokollen og opplysningene den gir oss, så spesiell sammenlignet med andre vaktprotokoller, tror du?

Oppgave 2: Refleksjon rundt invasjonen

Kilder

Rapport fra Oscarsborg hovedvakt 8-9/4-40

Filer

Fotografier fra NTBs krigsarkiv:

Senkingen av Blücher 9. april 1940

 1. Du er journalist og har fått i oppgave å lage en avisartikkel om hva som virkelig skjedde om morgenen 9. april 1940. Teksten må være kort (maks. 600 ord) og faktabasert. Vær påpasselig med å få med deg de viktigste hendelsene.
  Bruk følgende kilder:

  • fagartikkelen Krigen kommer til Norge
  • Oscarsborg vaktjournal
  • fotografier fra NTBs krigsarkiv
 2. Hva slags kilde er bildene fra NTBs krigsarkiv? Er det primær- eller sekundærkilder?
 3. Hva med din avisartikkel? Er den en primær- eller en sekundærkilde? Begrunn svaret.
 4. Avisartikkelen du har skrevet, er en beretning. Den forteller hva som skjedde den 9. april 1940. Se nå på det du har skrevet en gang til. Kan din beretning si noe om deg og den tida du lever i? Er den en levning? Begrunn svaret.

Læringsressurser

Krigen i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Skolegang under krigen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Skolesituasjonen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Forbudt kjærlighet: Historien om «tyskerjentene»

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Krigsseiler forteller: Å seile i konvoi, og senkingen av Bismarck

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Album fra konsentrasjonsleirene Natzweiler og Dachau

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Max Manus – en norsk krigshelt

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Radioforbud

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hjelp fra Sverige

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Min familie i krigens dager

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Lag par av hendelser, navn og årstall

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  De Havilland DH 98 Mosquito

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Diskusjonsoppgaver: «Forbudt kjærlighet»

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tidsvitner fra andre verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Frigjøringsdagen 1945

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Forbudt kjærlighet: Norske kvinners forhold til tyske soldater

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Bomberegn over Rjukan

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Dødelig nyttårsaften i Oslo

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Julius Paltiel – å forske på en person

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Familien Scharff

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Økonomisk kollaborasjon

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Begrenset bevegelsesfrihet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Rasjonering av mat og klær

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Matmangel og arbeidshjelp

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Skolehverdag under okkupasjonen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Skolen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Rapport fra fylkesmannen i Hedmark 1943 om jødene i Norge

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff