Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Fakta: Jugoslavia

Av alle de nye statsdannelsene som fulgte i kjølvannet av freden i 1918, var staten Jugoslavia den mest kompliserte og ustabile.

Flagget til den føderale republikken Jugoslavia fra 1946-1992. Grafikk.

Alt fra slutten av 1800-tallet var det oppstått bevegelser som fremmet tanken om en sammenslutning av de slavisktalende regionene på Balkan. Som følge av seirer i balkankrigene i 1912-13 var Serbia seilt opp som en dominerende stat med store ambisjoner om et Stor-Serbia.

Etter Versaillestraktaten kom statsdannelsen Jugoslavia i stand ved at Serbia, Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Makedonia og Slovenia slo seg sammen. Men indre motsetninger mellom de ulike områdene skapte grobunn for mange konflikter i årene framover. Nasjonalismeproblemene ble foreløpig feid under teppet.

Læringsressurser

Første verdenskrig – krigen som forandret Europa for godt

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale