Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Industrialisering og arbeidslivChevronRight
  5. Arbeidsliv og kjønnChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Arbeidsliv og kjønn

Arbeidslivet og arbeidsdelingen mellom kjønnene har endret seg mye fra 1800-tallet og fram til i dag. Vi vil i dette emnet ta for oss perioden fra slutten av 1800-tallet til etterkrigstiden.

Kvinnelige og mannlige arbeidere ved et teglverk i oslo på begynnelsen av 1920-årene. Foto.

Lønn og arbeidsforhold

I likhet med mennene var det mange kvinner som flyttet til byene da industrialiseringen skjøt fart på midten av 1800-tallet. For mange var det første gang de fikk lønnet arbeid, men lønns- og arbeidsforholdene for kvinner var ikke på linje med mennenes. Kvinner og barn var attraktive på arbeidsmarkedet fordi de var fleksibel arbeidskraft som kunne lønnes lavere. På bakgrunn av dette fikk kvinner og barn også arbeid på fabrikker hvor arbeidsforholdene kunne være skadelige.

Den første kjente streiken i Norge var fyrstikkarbeiderstreiken i 1889 hvor nesten 400 kvinnelige arbeidere streiket på grunn av lav lønn og helseskadelige arbeidsforhold.

Fagorganisering og paroler

Etter hvert ble det opprettet fagforeninger for fabrikkarbeidere, men i begynnelsen var disse først og fremst for de mannlige arbeiderne. Som motsvar fikk vi på begynnelsen av 1900-tallet også kvinnelige fagforeninger, blant annet på Hjula Væveri.

Utover på 1900-tallet fikk man paroler for likestilling i arbeidslivet. Parolen «Lik lønn for likt arbeid» dukket opp allerede på 1920-tallet.

Under dette emnet vil du finne eksempler på kampen for likestilling og kilder som viser hvordan arbeidsforholdene var for forskjellige yrkesgrupper over en periode på ca. 100 år.

Læringsressurser

Arbeidsliv og kjønn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale