Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. OpplysningstidenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Opplysningstiden

Opplysningstid er et begrep som blir brukt om de politiske, filosofiske og sosiale ideene som slo igjennom i Europa i siste halvdel av 1600-tallet. Opplysningstiden varte fram til ca. 1800. I denne perioden ble det gjort mange oppdagelser som har hatt stor påvirkning på det europeiske samfunnet.

En samling av distingverte gjester i en salong hos Madame Geoffrin på 1700-tallet. Av gjestene er bl.a. Rousseau, Diderot og Montesquieu. Maleri.

Det skjedde også store endringer i synet på enkeltmenneskets plass og rolle i samfunnet. Mange av de grunnleggende verdiene i vårt samfunn ble utviklet under opplysningstiden: menneskerettighetene, det moderne demokratiet og et rettsvesen der alle er like for loven.

Men før vi gir oss i kast med opplysningstiden og de konsekvensene den hadde for ettertiden, skal vi se på bakgrunnen for at en slik omfattende endring i synet på menneskene, naturen og samfunnet kunne skje. Store deler av grunnlaget ble lagt under den perioden vi kaller renessansen.

Læringsressurser

Opplysningstiden

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?