Hopp til innhold

 1. Home
 2. TyskChevronRight
 3. 7 Freizeit und FreundeChevronRight
 4. Grammatikmix 7ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Grammatikmix 7

Lær å bruke presens perfektum i tysk. Øv også på leddsetninger og på preteritumsformene av verba "haben" og "sein".

Utklipp fra ei ordliste. Det tyske ordet "Grammatik" er utheva. Foto.

Øving 1: Bøyning av hjelpeverba haben og sein

 1. Gjør utfyllingsøvingene.
 2. Oversett setningene til tysk. Dette er gloser som du har lært til nå og som du skal kjenne til.

Øving 2: Presens perfektum av regelrette verb

 1. Gjør øvinga.
 2. Oversett til norsk og sjekk at du forstår alle orda.

Øving 3: Verb med perfektum partisipp uten ge-

Øving 4: Sein som hjelpeverb

Hvilke verb tar sein som tidshjelpeverb i presens perfektum?

Fasit
 • Bevegelsesverb, som gehen, kommen, fahren, spazieren
 • Verbet sein (å være): Ich bin gestern in der Schule gewesen.

Øving 5: Haben eller sein?

Øving 6: Uregelrette verb i presens perfektum

De femten uregelrette verba i denne øvinga har du alle møtt i de første sju leksjonene. De er mye brukt, og du bør kunne dem godt. Øv på dem til de "sitter".


Øving 7: Viktig å vite om leddsetninger

 1. Hva er en leddsetning?
 2. Hva er jobben til en subjunksjon?
 3. Hva betyr subjunksjonene weil, dass, wenn og ob på norsk?
 4. Weil, dass, wenn og ob innleder ulike typer leddsetninger. Vet du hvilke?
 5. Hvor er plassen til det bøyde verbet i tyske leddsetninger?
Fasit
 1. En leddsetning er en uselvstendig setning. Den kan ikke stå aleine, men er del av en helsetning.
 2. Jobben til en subjunksjon er å innlede leddsetninger.
 3. Weil – fordi, dass – at, wenn – når, dersom, ob – om
 4. Weil – årsakssetning, dass – indirekte tale, wenn – tids- eller vilkårssetning, ob – indirekte spørsmål
 5. I tyske leddsetninger står det finitte (bøyde) verbet helt sist.

Øving 8: Setningsbygning

Øving 9: Årsakssetninger

Øving 10: Preteritum av sein og haben

Presens perfektum er den vanlige fortidsformen i muntlig tysk, med unntak av verba sein og haben. Vi bruker til vanlig preteritumsformen av disse to verba.

Læringsressurser

7 Freizeit und Freunde

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Meine Freizeit

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Verabredungen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Freunde

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Was hast du am Wochenende gemacht? 1 und 2

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Geburtstag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ruf mich an!

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Wandern ist Volkssport

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Was machen die Deutschen in ihrer Freizeit?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Meine Freizeit

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Meine Freizeit

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Verabredungen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Verabredungen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Freunde

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Freunde

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Was hast du am Wochenende gemacht?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Was hast du am Wochenende gemacht?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Geburtstag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Geburtstag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ruf mich an!

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ruf mich an!

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Was machen die Deutschen in ihrer Freizeit?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Deutsch unplugged 7

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Ruf mich an!

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.