Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. MarkedsføringsbegrepetChevronRight
  5. Forhold til offentlige myndigheterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forhold til offentlige myndigheter

Offentlige myndigheter eller styresmakter i stat og kommune er et viktig kontaktpunkt for en levedyktig organisasjon. Det er justis- og beredskapsministeren som leder arbeidet med lov- og regelverk i Norge.

Bilde av Knut Storberget med Norges Lover.
Lovtekster er sjelden så detaljerte at de gir svar på alle konkrete spørsmål. Derfor lager myndighetene i tillegg forskrifter, det vil si utfyllende instrukser som er hjemlet i loven.

Lover og regler må følges

Enhver organisasjon må forholde seg til offentlige myndigheter i stat og kommune og til gjeldende lov- og regelverk. For eksempel må de fleste organisasjoner betale skatt, og mange virksomheter må forholde seg til forskrifter om hygiene eller forurensning.

I tillegg gjelder Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) for mange virksomheter. Denne forskriften skal sørge for at bedriftene arbeider systematisk for å bedre arbeidsmiljøet og sikkerheten til de ansatte og for å unngå miljøforurensning.

Læringsressurser

Markedsføringsbegrepet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale