Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. MarkedsføringsbegrepetChevronRight
  5. Satt på spissenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Satt på spissen

Logo for diskusjonsoppgave

I denne oppgaven skal du og medelevene dine diskutere sentrale begreper og problemstillinger i markedsføringsfaget. Dere kan diskutere i klassen, eller dere kan opprette en diskusjonsblogg. Sørg for at du har minst fem innlegg i hver diskusjon.

Markedsføring – sløsing med ressurser?

  1. Diskuter dette utsagnet: «Markedsføring fører bare til høyere priser på varer.»
  2. Mange mener at markedsføring får oss til å kjøpe ting vi ikke trenger. Er du enig?
  3. Markedsføring fører til økt forbruk, som igjen representerer et miljøproblem i hele verden. Vi produserer mer søppel enn noen gang! Hvordan mener du vi kan komme ut av denne situasjonen?

Læringsressurser

Markedsføringsbegrepet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale