Hopp til innhold

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Situasjonsanalyse og markedsinformasjonChevronRight
 4. SituasjonsanalysenChevronRight
 5. Kjennetegn på måloppnåelseChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Kjennetegn på måloppnåelse

Lærestoffet i emnet Situasjonsanalysen bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for Markedsføring og ledelse 1:

 • «Eleven skal kunne gi en oversikt over interne og eksterne arbeidsbetingelser og gjøre rede for hvilken betydning de har for en organisasjon.»
 • «Eleven skal kunne gjennomføre en situasjonsanalyse.»

Hvordan måler læreren om du har skaffet deg disse kunnskapene og ferdighetene? Se på oversikten nedenfor. Her får du noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med å nå kompetansemålet.

Karakteren 1–2
Lav måloppnåelse
Karakteren 3–4
Middels måloppnåelse
Karakteren 5–6
Høy måloppnåelse

 • Du kan forklare hva en situasjonsanalyse er, men forklaringen din er mangelfull. Du er ikke sikker på hva situasjonsanalysen brukes til.
 • Du forstår forskjellen mellom interne og eksterne arbeidsbetingelser, men du strever med å få forklart denne forskjellen på en grei måte.
 • Du kan gjøre rede for to–tre eksterne og interne arbeidsbetingelser, og du kan gi noen få eksempler, enten fra media eller fra fagstoffet i kapittelet.
 • Du har vanskelig for å se sammenhengen mellom situasjonsanalyse og markedsplan.
 • Du kan si noe om hva en SWOT-analyse er, men forklaringen din er svært lite utfyllende. Du er ikke sikker på hvordan man bruker en SWOT-analyse.
 • Du klarer å nevne ett eller to eksempler på interne og/eller eksterne arbeidsbetingelser, og du klarer å plassere dem i rett kategori i SWOT-systemet.
 • Du kan gjennomføre en enkel SWOT-analyse med noe hjelp.
 • Du klarer å gjennomføre en enkel situasjonsanalyse med noe hjelp.

 • Du kan forklare hva en situasjonsanalyse er, og hva den brukes til, men forklaringene er noe upresise.
 • Du klarer å forklare forskjellen mellom interne og eksterne arbeidsbetingelser, men forklaringene er noe upresise. Du er ikke helt trygg på lærestoffet.
 • Du kan gjøre rede for flere viktige eksterne og interne arbeidsbetingelser, og du kan gi noen gode og relevante eksempler enten fra media eller fra fagstoffet i kapittelet.
 • Du skjønner og kan i grove trekk forklare sammenhengen mellom situasjonsanalyse og markedsplan.
 • Du kan forklare i grove trekk hva en SWOT-analyse er, og hvordan den brukes.
 • Du klarer også å gi tre–fire eksempler på noen interne og/eller eksterne arbeidsbetingelser, og du klarer å plassere dem i riktig kategori i SWOT-systemet.
 • Du kan gjennomføre en enkel SWOT-analyse selv.
 • Du klarer å gjennomføre en mer omfattende situasjonsanalyse med noe hjelp.

 • Du kan forklare presist hva en situasjonsanalyse er, og hva den brukes til.
 • Du klarer uten problemer å forklare forskjellen mellom interne og eksterne arbeidsbetingelser.
 • Du kan gjøre rede for alle de viktige eksterne og interne arbeidsbetingelsene, og du kan gi gode og relevante eksempler fra media og fra fagstoffet i kapittelet.
 • Du skjønner og kan i grove trekk forklare sammenhengen mellom situasjonsanalyse, markedsplan og andre planer i bedriften.
 • Du kan forklare presist hva en SWOT-analyse er, og hvordan den brukes.
 • Du klarer også å gi en rekke eksempler på ulike interne og eksterne arbeids-betingelser og plassere dem i riktig kategori i SWOT-systemet.
 • Du kan gjennomføre en SWOT-analyse selv.
 • Du kan gjennomføre en mer omfattende situasjonsanalyse på selvstendig vis.

Læringsressurser

Situasjonsanalysen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs