Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Situasjonsanalyse og markedsinformasjonChevronRight
  4. SituasjonsanalysenChevronRight
  5. Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!

Piktogram for skriftlig oppgave.

Et eksempel fra virkeligheten

Nå skal dere fortsette med den store skriftlige oppgaven om bedriften som du og resten av gruppen din har valgt å skrive om. Arbeidet foregår i de samme gruppene dere har hatt hele tiden, og handler om den samme bedriften. Som vanlig sammenfatter dere stoffet på lysark som dere siden bruker som støtte når dere skal gjøre den muntlige oppgaven.

Situasjonsanalysen

Gjør en situasjonsanalyse for den bedriften dere har valgt. Dere vil nok ikke klare å finne all den informasjonen dere gjerne skulle hatt, men gjør deres beste: Bruk nettsidene til bedriften, eller oppsøk bedriften direkte – for eksempel kan dere gå til butikken og observere. Dersom dere har mulighet, kan dere også ta kontakt med ledelsen eller noen av de ansatte i bedriften og spørre dem direkte, slik at dere får mest mulig riktig informasjon.

Strukturer det dere finner, i et SWOT-skjema.

Prioriter de viktigste styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene, og bestem dere for hva dere mener det er viktigst at bedriften arbeider med. Det holder med tre forhold under hver bokstav.

Konkluder til slutt ut fra den SWOT-analysen dere har gjort. Beskriv hva dere mener er den beste strategien bedriften bør velge for å kunne konkurrere på en sunn og levedyktig måte.

Læringsressurser

Situasjonsanalysen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs