Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Situasjonsanalyse og markedsinformasjonChevronRight
  4. SituasjonsanalysenChevronRight
  5. NyhetsdryppChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Nyhetsdrypp

Logo for medieoppgave.

Hold deg oppdatert!

For å skjønne alle sidene av en situasjonsanalyse er det viktig å lese i avisene og følge med på bransjer som går godt og dårlig. Dersom du selv skal være i stand til å gjøre gode og utfyllende situasjonsanalyser, må du vite hvordan den virkelige verden fungerer, og du må gjøre deg kjent med forskjellige sider ved situasjonene i de ulike bransjene.

Situasjonen i ulike bransjer

I artiklene under får du lese om bilbransjen, leketøybransjen og oljebransjen. Prøv å tenke både intern og ekstern analyse når du leser. Artiklene gir deg på langt nær all informasjon man trenger for å gjøre en situasjonsanalyse, men det er en start som kan hjelpe deg å bygge opp forståelsen din innen dette feltet. Dersom du vil gjøre en grundigere situasjonsanalyse for noen av disse bransjene, kan du søke opp flere artikler eller sjekke på hjemmesidene til disse firmaene og konkurrentene deres.

  • Gjør et nettsøk på 'bilen med færrest feil' + årstall. Du vil få opp artikler som blant annet omtaler forskjellige bilmerker og tilhørende servicekostnader. Velg det merket som det er minst feil ved. Prøv å kommentere flere ulike punkter som er relevante i en situasjonsanalyse, ut fra det du får vite i artiklene. Kanskje vet du også mer om bilbransjen, som du mener har påvirket situasjon til bilmerket som har minst feil?
  • Det kommer stadig flere turister til Norge. Her kan du lese om ett av hotellene de kan sove over på: Kjøpte hotell på impuls. Gjør en situasjonsanslyse for hotellet der du også bruker egen kunnskap og nettsøk. Diskuter de forskjellige sidene av situasjonsanalysen i klassen.
  • Oljebransjen består av mange store og finansielt sterke bedrifter. Prøv om du kan gjøre en SWOT-analyse av Statoil ut fra det du leser i artikkelen Statoil slaktes i egen rapport.

Læringsressurser

Situasjonsanalysen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs