Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Situasjonsanalyse og markedsinformasjonChevronRight
  4. SituasjonsanalysenChevronRight
  5. Markedsforhold og økonomiske arbeidsbetingelserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Markedsforhold og økonomiske arbeidsbetingelser

Enhver bedrift må forholde seg til det faktum at alle markeder er i stadig forandring. Bedriftsledelsen må følge med på utviklingen, slik at den klarer å se – i store trekk – hva som kommer til å skje de nærmeste månedene og årene. Så må bedriften lage planer som tar høyde for disse endringene.

Mann på toppen av et fjell. Fotoillustrasjon.

Konjunktursvingninger

Når vi skal karakterisere utviklingen på et marked, bruker vi vanligvis uttrykk som «markedet går opp», «markedet går ned», eller vi sier kanskje at markedet «står stille». På fagspråket kaller vi disse opp- og nedgangene for konjunktursvingninger. Når mennesker eller land øker inntektene sine på en eller annen måte, sier vi at det er høykonjunktur, når det motsatte skjer, snakker vi om lavkonjunktur.

Bilde av en børsmegler.
Aksjekursene sier noe om stemningen i markedet: Har man et optimistisk, nøkternt eller pessimistisk syn på fremtiden?

Høykonjunktur

I perioder med høykonjunktur er det flere mennesker i arbeid, og husholdningsinntektene øker. Dette fører til at forbrukerne kjøper flere varer og tjenester. Derfor blir det også flere bedrifter som tjener penger, og som igjen øker produksjonen og sysselsetter flere mennesker, og så videre – økonomien er inne i en positiv sirkel. Det er lett å forstå at høykonjunktur er drømmesituasjonen for alle bedrifter, for da er det langt enklere å tjene penger.

Lavkonjunktur

I en lavkonjunktur derimot kan det hende at bedriftene må legge om strategiene sine for å ha inntekter. Dersom et marked er i utvikling, kan en bedrift planlegge å utvide produksjonen, ansette flere medarbeidere eller forandre prisene. Er det lavkonjunktur, legger de kanskje planene på is for en stund eller strammer inn ytterligere.

Finanskrisen – en langvarig lavkonjunktur

Som du kanskje har fått med deg, har vi hatt en finanskrise i Europa de siste årene. Denne krisen har ført til at mange bedrifter har måttet legge ned driften sin. Mange arbeidstakere har mistet jobbene sine, og folks inntekter synker. Hva var det som førte til denne krisen? I videoklippet under ser du et forsøk på å forklare årsakene til krisen på en enkel og humoristisk måte.

Endrede kostnader

Prisendringer i markedet kan også påvirke en bedrift. For eksempel får høyere råvarepris på olje ringvirkninger for bedrifter som produserer eller selger produkter der olje inngår som råstoff. Dersom oljeprisen stiger, vil også alle oljebaserte produkter øke i pris, forutsatt at fortjenesten til bedriften skal forbli like høy. Hvordan tror du kundene kan reagere på en slik prisøkning?

Bilde av jobbsøkere i kø.
Finanskrisen rammer hardt i mange land. I 2011 var over 13 millioner mennesker i USA arbeidsledige. En tredjedel av dem, neste fire og en halv millioner arbeidstakere, var langtidsledige, det vil si at de ikke hadde vært i arbeid på over ett år. Situasjonen har foreløpig ikke blitt noe særlig bedre.

Læringsressurser

Situasjonsanalysen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs