Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Økonomi

Ingen penger, ingen bedrift! En bedrift må ha en sunn økonomi for å overleve, og økonomien setter rammer for virksomheten. Økonomien er ett av de interne forholdene som vi ser på i en situasjonsanalyse, og er dermed et forhold som bedriften både kan og bør påvirke.

Mann vrenger bukselomme. Foto.

Grunnlaget for all drift

Økonomien i en bedrift er selvfølgelig veldig viktig: uten nok penger kan ikke en bedrift overleve på lengre sikt. Inntektene til virksomheten må forvaltes og investeres på hensiktsmessig måte, slik at pengene vokser og bedriften kan utvikle seg videre i ønsket retning.

Bilde av en eldre kvinne som er korridorpasient på infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus i Oslo.
Et sykehus er en bedrift som må forvalte midlene sine på best mulig måte. Målet er å gi et forsvarlig tilbud til så mange pasienter som mulig.

Hva som er ønsket retning, kommer an på bedriftens visjon, mål og forretningsidé. Et politisk parti som SV, Rikshospitalet i Oslo og banken DnB NOR for eksempel vil ha forskjellige mål siden de alle opererer i ulike sektorer og driver med vidt forskjellige ting. Likevel må de sørge for å ha en sunn økonomi dersom de vil fortsette sin virksomhet.

Hvordan vurdere økonomi?

Regnskapstallene til en bedrift gir oss en del nøkkeltall om bedriftens økonomi.

 • Omsetning
  Omsetningen er verdien av alle varer og tjenester som blir produsert i bedriften i løpet av et år. Er omsetningen tilfredsstillende, eller er den for lav? Hva kan bedriften gjøre for å øke den?
 • Balanse
  Her finner vi de verdiene som bedriften har i form av utstyr, inventar og varer. Har bedriften rett antall og type anleggsmidler (maskiner og inventar) og omløpsmidler (varelager med mer)?
 • Egenkapital
  Dette er et regnskapsmessig begrep som brukes om den delen av kapitalen i et selskap som innehaverne eier selv. Bedriftens eiendeler er summen av egenkapital og gjeld.
 • Bilde som illustrerer 22% renteøkning.
  En renteøkning på 22 % vil nok være vanskelig å håndtere for en hvilken som helst bedrift! Rente-situasjonen er derfor ett av områdene som alle bedrifter må følge med på.
 • Korsiktig og langsiktig gjeld
  Kan bedriften håndtere eventuelle lån? Er lånebetingelsene gode nok, med riktig nedbetalingstid og gunstig rente?
 • Likviditet
  Har bedriften nok penger til å betale løpende utgifter?
 • Betalingsevne
  Hvordan er bedriftens mulighet til å betale gjeld og andre utgifter, sett i forhold til inntekter?

Dette er ikke noen uttømmende framstilling av hva som er viktig med hensyn til økonomi i en bedrift. Det viktigste poenget er at økonomien er en intern sak som en bedrift kan påvirke hvis den vil. Ta gjerne en titt på Naturkrafts årsrapport for 2011.

Læringsressurser

Situasjonsanalysen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs