Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Din jobb som markedsførerChevronRight
  4. Litt om kvotehandelChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Litt om kvotehandel

I et konkurranseutsatt marked må bedrifter og organisasjoner ta sin del av ansvaret for klimaet. For å ivareta luften, vannet og naturen må bedrifter drive virksomheten på en bærekraftig måte. Mange bedrifter bruker klimaengasjementet sitt aktivt i markedsføringen for å få et konkurransefortrinn.

Kredittkort for klimakvoter. Foto.

Hva?

Kjøp av CO2-kvoter er én måte å kompensere for virksomhetens utslipp av klimagasser på. Veldig kort og enkelt sagt er kjøp av CO2-kvoter et system som er basert på «pisk og gulrot», et markedsbasert insentivsystem med formål å redusere CO2-utslippet i Europa og i verden totalt. Per i dag ligger prisen på 1 tonn CO2 på cirka 15 euro. Prisen er et resultat av tilbud og etterspørsel etter kvotene.

bildet viser et fly og et tre på en vekt
CO2-kvoter er én måte å balansere utslippene på slik at vi tar vare på naturen vår.

Hvordan?

Det finnes et europeisk kvotehandelssystem hvor Norge også inngår. Her blir cirka 11 000 virksomheter tildelt CO2-kvoter, altså en rettighet til å slippe ut CO2. Systemet bestemmer hvor mange tonn utslipp av CO2 en virksomhet kan ha, og alle virksomhetene må dokumentere at de ikke slipper ut mer enn de har lov til.

Et eksempel

Dersom en bedrift slipper ut 100 tonn CO2 og bare har fått tildelt kvoter for 95 tonn, må den kjøpe kvoter tilsvarende 5 tonn på en europeisk energibørs. Hensikten er altså å presse virksomheten til å redusere utslippene fordi det vil lønne seg økonomisk. Hvis virksomheten derimot slipper ut mindre CO2 enn kvotene den er tildelt, for eksempel 90 tonn, kan den selge kvotene for de resterende 5 tonnene til en annen virksomhet og dermed tjene penger på å være mindre forurensende.

Hvert år må virksomhetene levere et kvoteregnskap der de dokumenterer hvor mye de har brukt. I begynnelsen av hvert år blir kvotene fordelt ut til bedriftene igjen. Kvotene blir kjøpt på energibørser rundt omkring i Europa, også i Norge, og Nord Pool er en slik børs. Det er EU som setter grensene for hvor mye CO2 hver sektor kan slippe ut, som for eksempel gjennom olje og gass, sement, metallurgisk industri, petrokjemi, aluminium, stål og så videre.

bildet viser paraplyer som stikker opp fra vannet
Det er ikke alle som er enige i at klimaforandringene er menneskeskapt. Noen mener det er naturlige forandringer i temperatur og vær. Hva mener du?

Hvorfor?

Kvotesystemet er satt i gang for å redusere Europas totale utslipp av CO2. «20–20–20» er en målsetting Europa har på dette området. Det betyr at innen år 2020 er målet å øke bruken av fornybar energi med 20 %, redusere utslipp av klimagasser med 20 % og øke energieffektiviserende tiltak med 20 %. (Dette er 20 % sammenlignet med utslippene i 1990). Myndighetene vil tvinge bedriftene til systematisk å redusere utslippene sine ved å innføre god teknologi og organisere virksomhetene på måter som er CO2-reduserende. Et eksempel er at bedriften innfører energisparingssystemer som å reise minst mulig med fly.

Bedrifter og organisasjoner kan og bør bruke kvotekjøp for å ta klimaansvar. Dette har også stor markedsføringsverdi, og mange bedrifter «utnytter» kvotekjøpene sine til dette – i positiv forstand. For eksempel kan de informere kundene sine om at de er «karbonnøytrale», eller de kan skaffe seg PR som omtaler deres holdning til kvoter og forurensing. På denne måten får de kommunisert hvilken holdning de har til det å ta samfunnsansvar, og i denne sammenhengen – hvordan de bidrar til å ta vare på klimaet vårt.

Læringsressurser

Din jobb som markedsfører

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs