Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Din jobb som markedsførerChevronRight
  4. Lag strategi for Sandvika storsenterChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Verkstedoppgave om Sandvika Storsenter

Kollasj som illustrerer SWOT.
Prioriter de viktigste punktene i SWOT-analysen og finn løsninger på dem.

I denne oppgaven skal du virkelig «grave», tenke og systematisere. I tillegg skal du få lov til å være kreativ og finne nye løsninger. Under finner du en oppgave i fire deler. Bruk Verkstedgeneratoren når du svarer, og produser en rapport med kortfattet tekst, bilder og illustrasjoner.

Problemstilling 1

Gjør en grundig situasjonsanalyse av Sandvika Storsenter. Bruk filmene og systematiser i interne og eksterne arbeidsbetingelser. Skriv ned så mye du klarer å få ut av det som blir sagt. Bruk også nettsidene til Sandvika Storsenter, og konkluder med en rapport som beskriver nåsituasjonen til bedriften.

Problemstilling 2

På grunnlag av situasjonsanalysen du har laget, skal du lage en SWOT-analyse. Lag først en SWOT-analyse der du tar med alt du synes hører hjemme under de forskjellige bokstavene, deretter prioriterer du etter viktighet, slik at du sitter igjen med to-tre saker som du mener må gjøres noe med, under hver bokstav.

Problemstilling 3

Det er ikke alle butikker Sandvika Storsenter har i sin butikkmiks. Er det noe du mener de åpenbart mangler for å gi et komplett tilbud til kundene sine? Beskriv yndlingsbutikken din, som du på grunnlag av situasjonsanalysen og SWOT-analysen mener mangler på senteret.

Problemstilling 4

Sandvika Storsenter konkurrerer med Sandvika sentrum, en gågate som blant annet har butikker som Vinmonopolet, banker og Posten. For å gå til Sandvika Sentrum fra Sandvika Storsenter må du over Sandvikselven. Generelt har utbyggingen av storsentre under tak blitt kritisert for å drepe sentrumshandelen i åpne handlegater. For å sikre omdømmet sitt og ta lokalt samfunnsansvar ønsker Sandvika Storsenter å finne en løsning på dette.

Du er leid inn som konsulent for å finne en best mulig løsning på hvordan Sandvika Storsenter kan sikre seg Vinmonopol, banker og Posten og samtidig opprettholde sentrumshandel i Sandvika. Bruk fantasien, tenk stort og presenter forslaget ditt i rapportform der du benytter deg av bilder og illustrasjoner for å forklare løsningene dine.

Kart over Sandvika sentrum finner du her.
Bruk når du svarer.

Lykke til!