Hopp til innhold

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Din jobb som markedsførerChevronRight
 4. Hvordan løse en verkstedoppgave?ChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Hvordan løse en verkstedoppgave?

Farger spruter ut fra en laptopskjerm. Fotoillustrasjon.

Det er mange måter man kan løse en verkstedoppgave på. Det finnes ingen fasit, men det er likevel noen grunnleggende ting du bør ta med. Problemstillingene varierer i de ulike verkstedoppgavene, så det er ikke alltid det er behov for alt. Bruk sunn fornuft og din egen vurderingsevne og finn en god løsning. Hvis du vil, kan du bruke verkstedgeneratoren når du løser verkstedoppgaven.

Fremgangsmåte

Når du løser en verkstedsoppgave, bør du følge denne oppskriften noenlunde:

 • Skriv en kort innledning. Gi leseren nok informasjon til at han er i stand til å skjønne hva som er problemstillingen, og hva du skal gjennomgå.
 • Gjør en analyse av bransjen eller bedriften. Her kan du gjøre en intern og ekstern analyse og en SWOT-analyse. Det er viktig at du trekker ut de viktigste funnene dine og konkluderer. Konklusjonene danner grunnlaget for dine videre forslag.
 • Lag en eller flere målsettinger for bedriften. Målsettingene kan være kvantitative og/eller kvalitative.
 • Bestem og beskriv målgruppen eller målgruppene du mener bedriften skal nå.
 • Lag en markedsplan. Ta for deg hver av de fire p-ene og beskriv helt konkret hvordan du mener de skal brukes for å nå målene og de målgruppene du har beskrevet tidligere i oppgaven.
 • Skriv en oppsummering/konklusjon ut fra hovedtrekkene i løsningen din. Tenk at det skal være nok for leseren å forstå hva du foreslår, ved å lese innledningen og konklusjonene i oppgaven. Det er viktig at leseren får med seg hovedtrekkene uten å måtte lese hele oppgaven.
 • Lag en innbydende ramme på oppgaven rent grafisk. Lag en fin forside, ta med innholdsfortegnelse, topp- og bunntekster, bilder, diagrammer og så videre. Tenk at oppgaven skal være lettlest og fristende å ta fatt på.

Læringsressurser

Din jobb som markedsfører

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs