Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Din jobb som markedsførerChevronRight
  4. Verkstedoppgave om Gym ClubChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Verkstedoppgave om Gym Club

Person løfter vekter på et treningssenter. Foto.

Gym Club var et topp moderne treningssenter på Skøyen i Oslo, men i desember 2011 valgte ledelsen å selge virksomheten til Elixia. Som de fleste andre treningssentrene i bransjen hadde Gym Club problemer med at de stadig mistet kunder, og derfor var de hele tiden nødt til å selge medlemskap til nye kunder for å holde kundemassen oppe.

Oppgave

Lag en oversikt over treningsbransjen der du sier noe om følgende punkter:

  • bransjens vekst – hvor stor andel av befolkningen som er medlem på et treningssenter, og hvordan folk vanligvis bruker treningssenteret
  • konkurrentene – både de store, de middels store og de små
  • prisen – og sammenligning av prisen mellom aktørene
  • produktene – lengden, bredden og dybden i treningsproduktene
  • den geografiske dekningen til de viktigste aktørene
  • reklamen og kommunikasjonen de viktigste aktørene gir både til kundene på sentrene og til allmenheten
Bilde av en bøtte som lekker.
Dessverre renner mange kunder ofte ut i bunnen, slik at man hele tiden må fylle på med nye medlemskap. Drømmesituasjonen er et senter med lojale medlemmer som er kunder over lang tid.

Problemstilling

Du er hentet inn som markedsføringsekspert til Gym Club. I oppgave får du å løse det største problemet de har; nemlig at kundene «lekker ut i bunnen», slik at senteret hele tiden må fylle på med nye medlemskap for å holde kundemassen stor nok.

Det er dyrt og ressurskrevende å selge så mange nye medlemskap, og Gym Club ønsker heller å konsentrere seg om kundene de allerede har, for det er lettere å gjøre faste kunder fonøyde over tid. Treningssenteret har som mål å ha minst 4000 medlemmer til enhver tid – helst 5000.

Lag en markedsplan for Gym Club. Presiserer mål og målgruppevalg og beskriv i detalj hvordan du vil behandle de fire p-ene for å nå målet senteret har satt seg. Bruk verkstedgeneratoren når du skriver oppgaven.

For å strukturere svarene dine på verkstedoppgavene, kan du bruke .

Lykke til!

Læringsressurser

Din jobb som markedsfører

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs