Hopp til innhold

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Din jobb som markedsførerChevronRight
 4. Verkstedoppgave om AksjeNorgeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Verkstedoppgave om AksjeNorge

Tallkurve på skjerm. Foto.

Utfordring

AksjeNorge er en liten organisasjon og har derfor problemer med å nå gjennom til målgruppene sine. En av de viktigste målgruppene de har, er elever i videregående skole. De ønsker derfor å gjennomføre en kampanje i videregående skole der AksjeNorge virkelig blir satt på kartet, slik at deres budskap om sparing i aksjer og verdipapirer kommer tydelig frem.

Oppgave: en «aksjedag»

Som elever blir dere bedt om å arrangere en hel dag på skolen der temaet er aksjer og verdipapirer. Målet med dagen er at 80 prosent av skolens elever skal kjenne til verdipapirmarkedet og forstå hva eierskap i aksjer og verdipapirer er, etter at aksjedagen er over.

Dere kan utforme dagen akkurat som dere vil – dere kan velge å bruke produkter AksjeNorge allerede tilbyr, og foredrag, konkurranser og andre aktiviteter. Dere kan også finne opp nye produkter dere mener AksjeNorge burde tilby for å øke sin gjennomslagskraft i videregående skole.

For at dagen skal få en profesjonell ramme, må dere løse disse oppgavene:

 • Lag et fengende navn på dagen.
 • Lag en logo for dagen.
 • Lag en reklameplakat som forteller om dagen, innholdet i den og målet med den.
 • Lag en kampanje på Facebook eller et annet nettsted der dere får gitt informasjon til medelever om evenementet som venter dem.

Tenk gjennom følgende markedsaktiviteter:

 • Skal dere vise noen av AksjeNorges filmer som er rettet mot videregående skole?
 • Skal dere ha stander der næringslivet blir representert, for eksempel banker?
 • Skal dere ha konkurranser som engasjerer elevene, i så fall hvilke? Se hva AksjeNorge har selv, eller lag nye konkurranser.

Lykke til med dagen!

For å strukturere svarene dine på verkstedoppgavene, kan du bruke .

Læringsressurser

Din jobb som markedsfører

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs