Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Fordeling av goderChevronRight
  4. Makt og fordeling i politiske ideologierChevronRight
  5. Ideologier, individ, samfunn og fordeling av goderChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Ideologier, individ, samfunn og fordeling av goder

Etter at du har lest gjennom fagstoffet om ideologiene, skal du her svare på spørsmål om og forklare nærmere hvordan de forskjellige ideologiene ser på individer i samfunnet, og om fordeling av goder.

En hånd tegner en rød sirkel rundt et invid blant mange i et samfunn. Illustrasjon.

Oppgave

  1. Forklar hvordan liberalister og de konservative har et ulikt syn på individer og samfunn.
  2. Hva skiller kommunister, sosialdemokrater og anarkister i bruk av politiske virkemidler for å skape et sosialistisk samfunn?
  3. Hvordan stiller konservatismen, liberalismen og sosialismen seg til fordeling av goder og byrder i samfunnet i dag?
  4. Finn eksempler på hvordan ulike ideologier har vært brukt som maktgrunnlag i politiske beslutninger.

Læringsressurser

Makt og fordeling i politiske ideologier