Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Fordeling av goderChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fordeling av goder

Når du nå skal jobbe med fordeling av goder, vil du finne flere perspektiver som handler om maktforhold i samfunnet, og hvordan goder blir fordelt.

To mannlige figurer, en i slips og en med caps. En sitter på en stabel mynter. Illustrasjon.

Det finnes flere forskjellige prinsipper for fordeling av godene i samfunnet, og ikke minst behandler de politiske ideologiene dette temaet på forskjellige måter.

Lagdeling i samfunnet og klasser er også med på å si noe om fordeling av goder. Du skal lære teorier om lagdeling, og også se nærmere på begrepet sosial mobilitet.

Emner

Fordeling av goder

  • Prinsipper for fordeling av goder handler om hvordan goder og rettigheter skal tilfalle flere enn de som klarer å skaffe dem på egen hånd.

  • Her vil du møte en rekke politiske ideologier hvor du blir presentert for kjennetegn og hvordan disse ideologiene ser på makt og fordeling av goder.