Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Produksjon og arbeidChevronRight
  4. OrganisasjonsteorierChevronRight
  5. Organisasjonsteorier og arbeidsmiljøChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjonsoppgave om skolens arbeidsmiljø

Som elev i videregående skole har du kanskje deltatt i Elevundersøkelsen? På mange måter sier Elevundersøkelsen oss noe om arbeidsmiljøet til deg som elev, noe om skolen som organisasjon, og om hvilke organisatoriske tendenser som påvirker skolen som arbeidsplass.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Elever som skriver. Klasserom. Foto
Er dette noe du som elev forbinder med arbeidsro?

Ett av funnene fra Elevundersøkelsen er at 63 prosent er litt eller helt enig i at det er god arbeidsro i timene.[1]

Diskuter i klassen eller med en medelev:

  • Hva gjør at det er arbeidsro i timene eller ikke? Forsøk å peke på fysiske faktorer; som lokaler, utforming og møblering av klasserom og inneklima, og psykososiale faktorer som er knyttet til trivsel, helse, arbeidsmengde og organisering av undervisninga. Med andre ord: hvordan du tenker arbeidsmiljøet og trekk ved skolen som organisasjon kan påvirke arbeidsro i timene.
  1. 1«Mobbing og arbeidsro i skolen: Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2018/19». Christian Wendelborg. NTNU Samfunnsforskning. 2019.
Sist oppdatert 06/17/2019
Tekst: Kristin Sundstrøm (CC BY-SA)