Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. Familie- og slektskapsordningerChevronRight
  5. Antropologien og det moderneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Antropologien og det moderne

Før vi går inn på antropologisk slektskapsteori, kan det være nyttig å komme med en presisering knyttet til antropologien og det moderne.

Et fotografi av høyblokker i Oslo.

Opptatt av slektskap

Sosialantropologer har i tiår etter tiår vært fascinert over den store variasjonen i måter å regne slekt på. Gang på gang har de blitt slått over hvor annerledes og komplekse slektskapssystemene er i det vi kaller for tradisjonelle samfunn, enten de har befunnet seg blant den australske urbefolkningen eller hos kaguruene i Tanzania. De har forsøkt å finne ut hvorfor slektskapssystemene er slik de er, og hvilke funksjoner de har.

Et fotografi av en aboriginerjente som utfører en tradisjonell dans.
En aboriginerjente som utfører en dans.

Men...

Likevel må vi ikke narre oss selv til å tro at forskjellene uten videre bare kan splittes mellom moderne og tradisjonelle samfunn.

For det første har antropologer også gjort slektskapsstudier i land vi tenker ligner på Norge. Det viser at antropologers interessefelt også griper inn i det moderne.

For det andre finnes det forskjeller innad i det vi tenker som den moderne, vestlige verden. I Norge bruker vi for eksempel onkel og tante om våre foreldres søsken. Begrepene sier ingenting om hvilken side av slekten det er snakk om. I Sverige bruke de farbror/morbror og moster/faster. På den måten definerer de hvem som tilhører hvilken side av slekten.

Variert interessefelt

Vi ser altså at selv om sosialantropologer i stor grad har forsket på slektskapssystemer i mer “eksotiske” strøk, betyr ikke det at det ikke finnes variasjoner i de områdene vi anser som ganske like Norge.

Det betyr heller ikke at antropologer ikke er interesserte i hvordan slektskap (og andre kulturelle fenomen) fungerer i den såkalt vestlige verden. Det er de i aller høyeste grad. I løpet av de siste tiårene har mange sosialantropologer blant annet beskjeftiget seg med såkalt urban antropologi.

Litteraturliste

Eriksen, Thomas Hylland (2004): Små steder – store spørsmål. Innføring i sosialantropologi. Oslo: Universitetsforlaget.

Læringsressurser

Familie- og slektskapsordninger

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter