Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. Familie- og slektskapsordningerChevronRight
  5. Ekteskap i ulike kulturer – etnosentrisk eller kulturrelativistisk blikk? ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Ekteskap i ulike kulturer – etnosentrisk eller kulturrelativistisk blikk?

Forutsetningene for og funksjoner knyttet til ekteskap, varierer i ulike kulturer. Det kan være utfordrende å drøfte og forstå bakgrunnen for andres normer, verdier og holdninger.

Pakistansk bryllup. Kvinne sitter tildekket med slør. Foto
Pakistansk bryllup

Det er to begreper som er nyttige å ha i mente før du går i gang med drøftingsoppgaven.

  • Etnosentrisme: når vi bruker vår egen kultur som målestokk for å vurdere andres kultur, og vi oppfatter våre egne verdier og holdninger som de "beste og rette".
  • Kulturrelativisme: å se andres kultur ut fra deres premisser. Utsagn, handlinger og fenomener i en spesifikk kultur må forstås i forhold til sin egen kontekst og sammenheng.

Hvis vi bare drøfter ut fra vårt eget kulturelle ståsted, ser vi og forstår vi neppe at andre mennesker kan se helt annerledes på verden enn vi selv gjør. På den annen side: Har vi et utelukkende kulturrelativistisk syn, blir vi kanskje ute av stand til å ta moralske eller etiske standpunkt.

Når du skal løse oppgaven under, får du bruk for begge begrepene.

Se klippet med Nazish Khan før du går i gang med oppgaven.

Læringsressurser

Familie- og slektskapsordninger

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter