Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. Familie- og slektskapsordningerChevronRight
  5. Tidsreise – familien i endringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Tidsreise – familien i endring

I denne oppgaven skal du se nærmere på familiemønsteret i Norge fra 1950-tallet til 1990-tallet, og se på hva som kjennetegnet familien som institusjon i de ulike tidsepokene. Deretter skal du drøfte og reflektere over trekk ved familieordninger i dagens samfunn. Ta notater underveis mens du ser filmklippene og besvarer spørsmålene til hvert klipp.

1950-tallet:

Hva kjennetegner familien på 1950-tallet, ifølge sosiolog Ivar Frønes?

Stikkord: kulturell ide, den moderne familie, barns fritidsarenaer.

1960- og 1970-tallet:

Hva kjennetegner familien på 1960- og 1970-tallet, ifølge forsker Jørgen Lorentzen og professor Gro Hagemann?

Stikkord: yrkesaktive kvinner, mannen som forsørger, farsrevolusjon, kvinnekamp.

1980-tallet:

Hva kjennetegner familien på 1980-tallet, ifølge Lorentzen og Hagemann?

Stikkord: skilsmisser, foreldrerollen, familierevolusjon, barns egenverd.

1990-tallet:

Hva kjennetegner familien på 1990-tallet, ifølge Lorentzen og Hagemann?

Stikkord: mangfold, multifamiliestruktur, mannsrollen, enpersonshusholdninger, familiemønster.

Familien i dagens samfunn. Nå er det din tur!

  • Hva mener du kjennetegner familien som institusjon i dagens norske samfunn? Se på notatene dine fra videoklippene du har sett. Hva har endret seg, eller ikke endret seg, når du sammenligner før og nå? Hva er årsaker til endringene?
  • Velferdsstaten har overtatt mange av funksjonene familien hadde før, det vil si at roller og oppgaver familien har hatt, blir i dag delvis eller helt ivaretatt av ulike offentlige tiltak eller institusjoner. Dette kalles funksjonstapping av familien. Kan du gi noen eksempler på slike funksjoner som det offentlige har overtatt helt eller delvis? Hvorfor er det blitt slik i det norske samfunnet, tror du?

(Tips: Du kan også ta en titt på Velferdsstaten).

Læringsressurser

Familie- og slektskapsordninger

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter